torsdag 28. oktober 2010

1- 0 til det hinsidige!?

to gløtt fram!
ein milliard tilbake?
Det altomsluttande imperativet!
ei streng og nådelaus mor?
Som tilslutt drep deg!
anten det er jul eller bursdag?
all tid kor du snur deg tikkar du sakte fram!
Det fins tusenvis av indikasjonar!
kor du skal?

enda fleire løgner om kor du har vært!

Midt i dette mylderet?
gjøymer gud seg for deg!
Sjølv om dei veks opp av bakken?
som plagsomt viktig ugras!
ulauseleg knytt saman?
med ditt djupaste ja!
og ditt djupaste nei!

og langt inni i alt dette?
står me alltid i ei sannheit!

Står du?
og Alltid tenner eld!
alltid slukkar brannen?
alltid jorda!
alt i vatten?

Ein null til dei hinsidige!?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar