fredag 21. november 2008

Dødbringende lette valg, språk og sånt

”Valget var lettere når de faglige rådene var så entydige. På alle kravene vi har stilt til et fly som skal forsvare Norge og norske interesser, så er JSF bedre, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).”

Når man skal ta store og viktige valg, basert ut på rapporter, igjen basert på rapporter, i størrelse mellomstort pensum på et heltidsstudie, da har man en stor jobb foran seg. Men når alle de faglige rådene er entydige, da er valget heldigvis mye lettere. For meg ville det heller vært nærliggende å tenke at dette var for godt til å være sant. Tenk hvis du som en hvilken som helst vitenskapelig aktør, fikk en rapport i fanget, som sa at: ”Sånn er det.” Du kunne nesten ikke tro dine egne øyne. Og når alle de andre i miljøet rundt deg sa akkurat det samme, så hadde du nok begynt å lukte ugler i mosen. Hvis ting er entydige, så må de i hvert fall granskes. Ikke på noen områder, hvor debattsyken (som etter man nå har så gode medisinerfor at den ikke klarer å ta livet av noen ting lenger) har bredt seg, har ting tilslutt vist seg å være så entydige. Var de faglige rådgivernes råd til Hitler entydige? Han satt der i bunkersen sin og tok faktisk nesten over hele Europa. De omtalte det nok ikke som faglige råd den gangen, men det kan tenkes at man holdt diskusjonen på et meget saklig plan, og folk var nok litt nervøse for å tråkke på noens tær. Stoltenberg er ikke Hitler, men de to lederne sine respektive faglige rådgivere, deler nok flere likheter gjennom deres arbeid og metode. Hva kaller man disse som er oppvalgt til å gjøre denne jobben? Et begrep man gjerne bruker er fagråd.

Fag: 1. Avgrenset del av en større helhet;
2. Område, felt, gren av yrke, vitenskap eller kunst.

Råd: 1. Valgt eller oppnevnt forsamling.
(Norsk Ordbok på nett.)

Fagråd kan altså defineres som en forsamling som skal gi forslag, hjelp eller veiledning til noen, som noen har valgt. Flott å sitte i fagråd. Men hvem sitter i disse fagrådene? Folk med erfaring fra næringslivet, alskens komiteer og utvalg, politikere, organisasjonsfolk; You name it. Språkkomplikasjonsnivået i disse kretser har nok en tendens til å fokusere på intrikat internlingo som mot all formodning ingen ukvalifiserte deltakere i diskusjonens diskurs vil ha mulighet til å kunne danne seg klare meninger om. Språket som brukes i disse må passes på skal være såpass avansert, at man må skjønne at disse menneskene virkelig fortjener de uanstendige summene vi betaler for hva det nå er de gjør. Og på disse rådene, deres premisser etc. har vi altså gjort et valg. Og det valget var mye lettere enn alle skulle trodd. Det var lettere fordi de var basert på noe som for meg virker helt absurd. Dokumenter og rapporter som er så lange, at jeg ikke skjønner hvordan 43 sider med forretningsræl, og prosessbeskrivelser, metodikk, kvalitetssikring, og flere trendord enn alle tankepolitibetjenter i hele verden kunne kastet etter deg i løpet av ca. to universers eksistens i tiden.

(La oss nå spore av. Det viktigste du som leser tar med deg fra denne teksten er bråket i det teksten tar deg med vekk fra den klare oppstrekede riksvei, og kræsjer virkelighetsoppfatningen din, rett inn i fjellveggen. Kollisjoner er enkle ting.)

Apropos enkle ting, det hadde vært fint om pressen kunne ha presentert oss litt stoff som kunne ha belyst troverdigheten til forsvaret, som er en av hovedpremissleverandørene for dette store valget. Jeg kunne tenkt meg å bli fortalt hvordan forsvaret har stedt sitt forhold til det private næringsliv? Nei, det er nok ikke noe der å hente, for noen har allerede skutt toppen av isfjellet, da forsvarsskandalene ble rullet opp i fjor og i år. Kall meg gjerne paranoid, men er det ikke slik i de fleste systemer at hammeren faller hardest på dem som er på bunnen av et system? Bunnen av pyramiden, må i kollapsen ta av for fallet til de største blokkene på toppen. Det trengs to til tango, og når den ene partneren blir dømt for korrupsjon og må trekke seg og gå i fengsel, er det helt sikkert noen andre som vil danse.

”Landsführer Stoltenberg und das fliegen bringer des todes muss gestank das heilige boden im blut reiben”

Vi har valgt innholdet og formen jernsålen vår skal ha. Jernsålen som skal komme dalende ned fra himmelen på sivile, som vet så altfor godt at de er skyldige i synden over alle synder: De har bosatt seg på hellig grunn, som vi, herrefolket, er nødt til å øse blod over, slik at jordens høie herrer kan fortsette sin taktfaste marsj mot verdens ende. Vår så stolte økonomiske sone, er ute på shoppingtur, med pengene til folk flest. Vi trenger nye flygende maskiner som kan passe på sikkerheten til den økonomiske sonen vår. Hvis det trengs. Sikkerheten vår som blir utfordret, på hellig jord i Midtøsten. Ikke nok med at hammeren skal fly, den skal også være formet som et kors:


NATO er en grunnstein
i norsk sikkerhetspolitikk
Norges bilaterale forhold til sine
viktigste allierte
er en helt grunnleggende del av NATO-samarbeidet
og troverdigheten av de kollektive forsvarsgarantier
overfor Norge

Hvis du vil lese hele den såkalte rapporten og anbefalningen til forsvarsdepartementet finner du link under, men legg spesielt merke til at denne rapporten, for et vanlig menneske som ikke har tilgang på mer informasjon en det som er gitt oss, er helt ubrukelig, da den kun sier: ”Dette var hvordan vi vil gjøre det, og vi mener på bakgrunn av undersøkelser du ikke får vite noe om; dette.”

http://www.regjeringen.no/upload/FD/Temadokumenter/Fremtidig-kampflykapasitet_anbefaling_311008.pdf

http://www.regjeringen.no/upload/FD/Temadokumenter/Kampfly_Ekstern-kvalitetssikring_KS2_141108.pdf


SLUTT Å MAS! DET BARE ER SÅNN