tirsdag 23. oktober 2012


Enda eit nytt år

25

Det tok ein måned før det datt
noko ut or brevsprekken

Det var ikkje ein gang adressert til deg

Hadde det vært nokon der
som kunne opne pakken
og lese det tomme brevet

Ville ein blitt sjokkert
over flekkane på det

den usynlige underskrifta
og dei styrtande orda