onsdag 12. august 2009

Fornuftige almisser...

Kollekten
vil i dag
i fyrste
omgang
til våre
aksjonærar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar