tirsdag 7. februar 2012

Bekreftelse på mottatt søknad - Stavanger3000

Kjære Tankepolitiet

Bekrefter med dette å ha mottatt søknad om støtte fra kulturbyfondet til prosjektet Stavanger3000
Endelig vedtak fattes av kommunalstyret for kultur og idrett 26. mars


XXXX  |  Rådgiver Kulturavdelingen

T XXXXX  |  M  XXXXXX


Er til  stede - vil gå foran - skaper framtiden
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar